Högmässa

sö 6.9 kl. 12.00
Vörå kyrka

SE, MK, EN.

Högmässa i Vörå kyrka på fjortonde söndagen efter pingst

Liturg och predikant Samuel Erikson, kantorer Martin Klemets och Erica Nygård.

Gudstjänsten kan ses i lokal-TV eller på församlingens Youytubekanal.