Gudstjänst i Maxmo kyrka, Inskrivning i skriftskolan

sö 13.9 kl. 12.00

Gudstjänst i Maxmo kyrka, H Boije, E Nygård.

 Inskrivning i skriftskolan efter Gudstjänsten,