Familjegudstjänst i Maxmo kyrka

sö 4.10 kl. 12.00
Maxmo kyrka, Maxmo församlingshem

Håkan Granberg predikar, H Boije, E Nygård

Efteråt enkelt missionskaffe i församlingshemmet