Kvällsmöte i Koskeby bönehus

lö 10.10 kl. 19.00
Koskeby bönehus

Mötesledare Tomas Klemets

Predikanter Olof Jern, H Boije
Kantor Göran Stenlund, sång av Gerbykvartetten