Streamad gudstjänst

sö 25.10 kl. 10.00 - sö 25.10 kl. 11.00
Vörå kyrka

I Klemets, S Erikson, M Klemets, K Streng

Gudstjänst på tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant: Ingemar Klemets, liturg: Samuel Erikson, kantorer Martin Klemets och Kristoffer Streng.

Gudstjänsten sänds på Youtube och När-TV.

Länk till församlingens Youtube-kanal.