Oravais kapell öppet 13-18

lö 31.10 kl. 13.00 - 18.00
Oravais gravgård, Oravais kapell

Oravais kapell öppet för enskild andakt och ljuständning max tio personer i taget

möjlighet till samtal