Kvällsmässa

sö 8.11 kl. 18.00 - 19.30
Oravais kyrka

I Klemets, M Klemets, gudstjänstgruppen

Liturg och predikant  Ingemar Klemets, kantor Martin Klemets, gudstjänstgruppen medverkar.