Alla offentliga gudstjänster och tillställningar är inställda t.o.m. 17.1.2021

sö 27.12 kl. 10.00 - sö 7.2
Alla församlingens utrymmen

Coronabegränsningarna begränsar verksamheten

coronabegränsingarna tillåter endast 10 personers närvaro varför alla gudstjänster och tillställningar är inställda fram t.o.m. 17 januari 2021