Digital Gudstjänst från Vörå kyrka

sö 3.1 kl. 10.00 - 11.00
Vörå kyrka

S Erikson, M Klemets

Gudstjänst på andra söndagen efter jul. Tema: I Guds hus.

Gudstjänsten kan också ses via när-TV och församlingens Youtube-kanal.