Vändagskonsert

sö 14.2 kl. 18.00 - 19.00
Vändagskonsert
Vörå kyrka

Församlingens vändagskonsert 14.2.2021 kl.18 på lokaltv och på församlingens Youtube-kanal

Församlingens vändagskonsert 14.2.2021 kl.18 på lokaltv och på församlingens Youtube-kanal. 

Medverkande bl.a M Klemets, K Streng & E Nygård. 

Kan också ses senare på församlingens Youtube-kanal!

 

I år stöder Gemensamt Ansvar-insamlingen äldre människor som av olika orsaker drabbats av fattigdom i Finland och världens katastrofområden.Av intäkterna går 60 procent till utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälp. 20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor som bor på församlingens område. De övriga intäkterna går till Kyrkans diakonifond och Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor.

Under den närmaste tiden kommer bankgiron att postas till alla postlådor. Betala gärna in dtt bidrag med hjälp av den. Då tillfaller bidraget även din hemförsamling och behovet där! Tack för ditt bidrag!

Församlingens youtubekanal