Nattvardsgång

to 1.4 kl. 19.00
Vörå kyrka

S Erikson

Nattvardsgångar från kl. 19 i små grupper i Vörå kyrka.

Anmäl till Gun-Britt Nyman tfn 050 350 7227 senast samma dag kl. 12.


Tag kontakt

t.f. Kaplan/ v.s. Kappalainen t.o.m. 31.07.2021
Ansvarig för gudstjänstlivet i Vörå kyrka. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Verkar på området "gamla Vörå". Kommer gärna på hembesök, så ta kontakt! I regel ledig måndag-tisdag.
Bertby-Lålaxvägen 10
66600 Vörå