Konfirmationsmässa

lö 26.6 kl. 11.00 - 12.30
Vörå kyrka

S Erikson, M Klemets, kören Wörship

Konfirmationsmässa i Vörå kyrka på midsommardagen (Johannes döparens dag). Tema: Vägröjaren.

Liturg och predikant: Samuel Erikson, kantor: Martin Klemets, kören Wörship. Catarina Lindgren och Gun-Britt Nyman medverkar.

Under konfirmationsmässan är platser reserverade för konfirmandernas släktingar. Övriga församlingsbor hänvisas till resterande platser så långt utrymmet räcker men rekommenderas att denna söndag delta i Gudstjänsten i Oravais kl 10

Konfirmationen streamas inte för allmänheten. En privat länk skickas till konfirmandernas släktingar på begäran.