Vörådagarnas festmässa

sö 4.7 kl. 10.00 - 11.00
Vörå kyrka

S Erikson, M Klemets, Delilakören

Vörådagarnas festmässa i Vörå kyrka på apostladagen. Tema: I Herrens tjänst.

Liturg och predikant: Samuel Erikson, kantor: Martin Klemets, sång av Delilakören. Efteråt kyrkkaffe i Café bagarstugan.

Delta i gudstjänsten på plats, via lokalTV eller församlingens Youtube-kanal.