Gudstjänst

sö 8.8 kl. 10.00 - 11.00
Vörå kyrka

S Erikson, K Streng

Gudstjänst i Vörå kyrka på den elfte söndagen efter pingst. Tema: Kallelsetider.

Liturg och predikant: Samuel Erikson, kantor: Kristoffer Streng.

Delta på plats, via lokalTV eller församlingens Youtube-kanal.