Höstfest - Jesu kärlek befriar

lö 25.9 kl. 19.00 - 20.00
Oravais församlingscenter

Möte med servering i Oravais församlingscenter; predikan av I Klemets, vittnesbörd och sångprogram av K Streng

Arr. SLEF och Oravais kapellförsamling