Digital Gudstjänst från Vörå församling

sö 3.10 kl. 10.00 - fr 31.12
YouTube Vorå församling & NärTV

medverkande se ifrågavarande gudstjänst annonsering

Varje söndag sänds Gudstjänsterna från Vörå kyrka digitalt