Gudstjänst

sö 17.10 kl. 12.00 - 13.00
Oravais kyrka

I Klemets, E Nygård

Gudstjänst