Parentationsgudstjänst i Oravais kapell

lö 6.11 kl. 16.00
Oravais gravgård, Oravais kapell

I Klemets, K Streng, E Nygård

Parentationsgudstjänst i Oravais begravningskapell