Parentationsgudstjnst i Maxmo kyrka

lö 6.11 kl. 18.00
Maxmo kyrka

I Klemets, E nygåd, K Streng

parentationsgudstjänst med ljuständning för de somavlidit senad Allhelgona ifjol