Kvällsgudstjänsten i Oravais kyrka är inhiberad p.g.a. begränsningarna på 10 personer

sö 23.1 kl. 18.00 – 19.00

Oravais kyrka

I Klemets, K Streng, gudstjänstgruppen

Sö 23.1 kl. 18 Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, gudstjänstgruppen.