Digital Gudstjänst från Oravaiskyrka

sö 30.1 kl. 10.00 – 11.30

Vörå kyrka

i Klemets S Erikson, K Streng

Digital gudstjänst från Orvais kyrka på den fjärde söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus hjälper i nöden.

I Klemets Samuel Erikson, Kristoffer Streng.