Missionsträffen

on 30.3 kl. 13.00 – 15.00

Vi har andakt, sjunger och samtalar. Ibland är det högläsning, ibland sittjumpa, men varje gång dricker vi kaffe tillsammans och stöder missionen. Den som vill får gärna handarbeta.

Alla daglediga är välkomna. Vi umgås, får information från missionsfältet och dricker kaffe. Vi lägger 3 € i sparbössan varje samling, för att understöda vårt fadderprojekt, läsklassen i Kingstown i Botswana. Den som vill får gärna handrbeta.

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik