Familjegudstjänst

sö 5.2 kl. 12.00 – 13.00

Oravais kyrka

I Klemets, K Streng, ljuständning för nydöpta

Sö 5.2 kl. 12 Familjegudstjänst i Oravais kyrka; I Klemets, K Streng, barnkören, dagklubben. Ljuständning för under året döpta. Efteråt korvgrillning.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik