kvällsgudstjänst i Oravais kyrka

sö 13.9 kl. 18.00

Kvällsgudstjänst i Oravais kyrka; I. Klemets, K. Streng, H.Klemets,

Efter gudstjänsten inskrivning till årets skriftskola i församlingshemmet