Till nyhetslistan

Gud är vår starkhet Gud är vår starkhet

Evangelifest i och omkring Vörå kyrka

4.6.2022 21.19

LÖRDAG 11.6

12:00    Lunch vid Elsas kök (frivillig)
13:30    Evangelifesten börjar
Café bagarstugan öppnar. Möjlighet att gå på bibelvandring över Myrberget. Bokförsäljning i församlingshemmet.
14:30    Inledningsmöte
Mötesledare: Samuel Erikson. Bibelstudium: Håkan Sunnliden, kantor: Martin Klemets, sång av Kristoffer Streng. Sång ur Psalmboken. Kollekt till SLEF:s bönehus i Vörå. Barnsamling i församlingshemmet med Catarina Lindgren. 
15:30    Paus 
16:00    Missionsmöte – Kyrkan både här och där
Mötesledare: Annika Nuuja & Marlene Klemets. Bokrelease: Kyrkoskatter. Om kyrkan i Etiopien med missionärerna Heidi & Evans Orori. Kyrkan i Hong-Kong med Håkan och Judy Granberg. Kantor: Birgitta Sarelin. Sång ur Sionsharpan. Kollekt till SLEF:s missionsarbete.
17:30    Middag i församlingshemmet (10 e)
19:00    Sångfest i kyrkan
Mötesledare: Gunvor Nygård & Susann Friman. Bibelstudium. Håkan Sunnliden. Kantor: Martin Klemets. Sång av kören Evangelivox och karasträngband. Andakt: Catarina Lindgren. Altarandakt: Hans Boije. Sång ur Sionsharpan och Psalmboken. Kollekt till EFO. Kaffepaus i församlingshemmet med lemonad och grisar.
21:30    Evangelicupen på Rökiö skolas plan


SÖNDAG 12.6 - TREENIGHETSSÖNDAGEN
 
09:00    Bibelvandring över Myrberget (frivillig)
10:00    Högmässa i kyrkan - Den dolde Guden 
Liturg: Samuel Erikson. Predikant: Håkan Sunnliden. Kantorer: Martin Klemets och Erica Nygård, Vörå församlings gemensamma kyrkokör. Sång ur Psalmboken. Kollekt till Elpida r.f. Söndagsskola för barnen under predikan.
11:30    Lunch i församlingshemmet (10 e)
13:00    Avslutningsmöte i kyrkan 
Mötesledare: Samuel Erikson. Festtal med anledning av SLEF 100. Albert Häggblom. Kantor: Niclas Nylund. Sång av kvartetten Gratia Christi och Vörå strängband. Andakt: Hjördis Förars. Altarandakt: Håkan Sunnliden. Sång ur Sionsharpan och Psalmboken. Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete.
14:30    Kaffe i församlingshemmet