nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Välkommen till vår församling!

 

Vörå församling omfattar sedan början av 2011 Maxmo, Oravais och gamla Vörå församlingars område. Vi har därför tre kyrkor, tre församlingshem samt ett antal bönehus att ha verksamhet i. Vi är en tvåspråkig församling med svenska som majoritetsspråk.

De anställdas kontaktuppgifter hittar du bakom fliken ”Kontaktuppgifter”.


Kanslifunktioner finns i Vörå prostgård och i församlingscentret i Oravais.

 

Telefonnummer: 06-3844 300
(från utlandet 00 358 6 3844 300)

Öppethållning i Vörå: måndag kl 10-13.          Adress: Bertby-Lålaxvägen 10

Öppethållning i  Oravais: torsdag kl 10-13.    Adress: Kimovägen 19

 

Telefontid: måndag-torsdag kl 10-13. Tfn  06 384 4300.

E-post: vora@evl.fi

 

Adresser i Vörå
Vörå kyrka och gravgård, Lotlaxvägen 36
Vörå församlingshem, Bertby-Lålaxvägen 10
Vörå prostgård, Bertby-Lålaxvägen 10
Kyrkstrand lägerområde i Palvis, Bredviksvägen 153

Adresser i Oravais
Oravais kyrka och församlingscenter, Kimovägen 19
Oravais kapell och gravgård, Öjvägen 49
Ungdomshuset Amigo, Öurvägen 20

Adresser i Maxmo
Maxmo kyrka, Maxmovägen 277
Maxmo församlingshem, Maxmovägen 270
Maxmo gravgård, Tottesund 370
Brudsund bykyrka, Brudholmen 1
Österö bönehus, Österö 2092
Lassusgården i Löfsund, Gistskatavägen 16

På gång...

I Vörå I Oravais I Maxmo

Dagens bibelord

Vörå församling, Bertby-Lålaxvägen 10, 66600 Vörå, Finland

Tel: 06-3844 300   Fax: 06-3844 313   E-post: vora@evl.fi