Sång och musik

Barnkören Notdragarna övar varje torsdag kl. 17:30 med start 14.9.

Kören riktar sig till barn från förskolan uppåt. Vi har 3–4 uppträdanden per termin. Välkommen med!

Ledare: Martin Klemets tfn 050 469 3515.