Diakoniarbetet i Vörå församling / Vöyrin seurakunnan diakoniatyö

Gun-Britt Nyman, diakonissa i Vörå /diakonissa Vöyrillä

Heidi Klemets, diakon i Oravais 50 %/ diakoni Oravaisissa 50%

Ingrid Mutai, diakon i Oravais 50%/ diakoni Oravaisissa 50%

Annika Nuuja, diakonissa i Vörå/diakonissa Vöyrillä

Ann-Sofi Bäck, diakonissa i Maxmo/diakonissa Maksamaalla

 

Ta gärna kontakt om du önskar samtal, själavård, ekonomiskt stöd eller mathjälp. Vi har tystnadsplikt. /

Ota mielellän yhteyttä jos haluat keskustella, tarvitset sielunhoitoa, taloudellista apua tai ruoka-apua. Meillä on salassapitovelvollisuus.

Församlingens mathjälp / Seurakunnan ruoka-apu

 

Den som har svårt att få pengarna att räcka till kan hämta matvaror vars datummärkning nyligen förfallit från våra matutdelningar. 

Nya kunder kontakta diakoniarbetaren på din ort! 

 

 

Vörå matutdelning

Vörå frikyrkas nedre våning, Vöråvägen 32

Måndagar & torsdagar kl. 9:30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

 

Maxmo matutdelning

Maxmo församlingshem, Maxmovägen 274

Tisdagar kl. 9:30

Ann-Sofi 050 356 5025

 

Oravais matutdelning

Oravais församlingscenter, Kimovägen 19

Torsdagar kl. 9:30

Heidi 044 350 5960

 

Rahavaikeuksissa olevat henkilöt voi tulla hakemaan ruokatarpeita, joiden päiväysmerkintä juuri on ohitettu, seurakunnan jakelupisteistä. Uutena asiakkaana ota yhteyttä paikkakuntaasi diakoniatyöntekijään!

 

Vöyrin ruokajakelu

Vöyrin vapaaseurakunnan rukoushuoneen alakerrassa, Vöyrintie 32

Maanantaisin & torstaisin klo. 9:30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

 

Maksamaan ruokajakelu

Maksamaan seurakuntatalolla, Maxmovägen 274

Tiistaisin klo. 9:30

Ann-Sofi 050 356 5025

 

Oravaisten ruokajakelu

Oravaisten seurakuntakeskuksessa, Kimontie 19

Torstaisin klo. 9:30

Heidi 044 350 5960

 

 

Bearbetning av förluster och sorg   

Har du mist en nära anhörig eller en vän? Har en relation gått i kras eller har du råkat ut för någon annan förlust? Du kan få hjälp med att bearbeta din förlust genom att delta i en kurs i  sorgebearbetning. Metoden sorgebearbetning har utarbetats av John W James och Russell Friedmann. Metoden kommer från USA och används också i bl.a. England, Sverige och Norge.                        

Måndag 11.9 kl. 18 ordnas ett infotillfälle i Vörå prostgård, Bertby-Lålaxvägen 10.  Du får veta mera om sorg och vad sorgebearbetning är, vilka förluster man kan bearbeta och hur en kurs är upplagd. Ledare är Gun-Britt Nyman, certifierad handledare i sorgebearbetning.             

Tisdag 18.9 kl. 18 startar en sorgebearbetningsgrupp i Vörå prostgård. Antalet träffar är åtta och en träff räcker 1½ h. Ingen avgift. Kursboken fås till självkostnadspris ca 30 €. Det går också att göra sorgebearbetning enskilt. 

Om du vill anmäla dig eller vill veta mera om sorgebearbetning kan du kontakta Gun-Britt, tfn 050 350 7227.      

 

Samtalsgrupp för sörjande som mist sin livspartner

Gruppen är gemensam för hela församlingens område och startar ti 3.10. Ta kontakt med Ingrid eller Ann-Sofi. 

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott