Diakoniarbetet i Vörå församling / Vöyrin seurakunnan diakoniatyö

Gun-Britt Nyman, diakonissa i Vörå /diakonissa Vöyrillä

Heidi Klemets, diakon i Oravais (tjänstledig), vikarie diakonissan Mona Wallin / diakoni Oravaisissa (virkavapaalla), sijaisena toimii diakonissa Mona Wallin.

Annika Nuuja, diakonissa i Vörå/diakonissa Vöyrillä

Ann-Sofi Bäck, diakonissa i Maxmo/diakonissa Maksamaalla

 

Ta gärna kontakt om du önskar samtal, själavård, ekonomiskt stöd eller mathjälp. Vi har tystnadsplikt. /

Ota mielellän yhteyttä jos haluat keskustella, tarvitset sielunhoitoa, taloudellista apua tai ruoka-apua. Meillä on salassapitovelvollisuus.

Församlingens mathjälp / Seurakunnan ruoka-apu

 

Den som har svårt att få pengarna att räcka till kan hämta matvaror vars datummärkning nyligen förfallit från våra matutdelningar. 

Nya kunder kontakta diakoniarbetaren på din ort! 

 

 

Vörå matutdelning

Vörå frikyrkas nedre våning, Vöråvägen 32

Måndagar & torsdagar kl. 9:30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

 

Maxmo matutdelning

Maxmo församlingshem, Maxmovägen 274

Tisdagar kl. 9:30

Ann-Sofi 050 356 5025

 

Oravais matutdelning

Oravais församlingscenter, Kimovägen 19

Torsdagar kl. 9:30

Mona 044 350 5960

 

Rahavaikeuksissa olevat henkilöt voi tulla hakemaan ruokatarpeita, joiden päiväysmerkintä juuri on ohitettu, seurakunnan jakelupisteistä. Uutena asiakkaana ota yhteyttä paikkakuntaasi diakoniatyöntekijään!

 

Vöyrin ruokajakelu

Vöyrin vapaaseurakunnan rukoushuoneen alakerrassa, Vöyrintie 32

Maanantaisin & torstaisin klo. 9:30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

 

Maksamaan ruokajakelu

Maksamaan seurakuntatalolla, Maxmovägen 274

Tiistaisin klo. 9:30

Ann-Sofi 050 356 5025

 

Oravaisten ruokajakelu

Oravaisten seurakuntakeskuksessa, Kimontie 19

Torstaisin klo. 9:30

Mona 044 350 5960

 

 

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott