Diakoniarbetet i Vörå församling / Vöyrin seurakunnan diakoniatyö

Gun-Britt Nyman, diakonissa i Vörå /diakonissa Vöyrillä

Heidi Klemets, diakon i Oravais / diakoni Oravaisissa 

Annika Nuuja, diakonissa i Vörå/diakonissa Vöyrillä

Ann-Sofi Bäck, diakonissa i Maxmo/diakonissa Maksamaalla

 

Ta gärna kontakt om du önskar samtal, själavård, ekonomiskt stöd eller mathjälp. Vi har tystnadsplikt. /

Ota meihin yhteyttä jos haluat keskustella, tarvitset sielunhoitoa, taloudellista apua tai ruoka-apua. Meillä on salassapitovelvollisuus.

Församlingens mathjälp / Seurakunnan ruoka-apu

 

Den som har svårt att få pengarna att räcka till kan hämta matvaror, vars datummärkning nyligen förfallit, från våra matutdelningar. 

Vörå matutdelning

Vörå frikyrkas nedre våning, Vöråvägen 32

Tisdagar & torsdagar kl. 9.30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

Maxmo matutdelning

Maxmo församlingshem, Maxmovägen 274

Tisdagar kl. 9.30

Ann-Sofi 050 356 5025

Oravais matutdelning

Oravais församlingscenter, Kimovägen 19

Torsdagar kl. 9.30

Heidi 044 350 5960

 

Rahavaikeuksissa olevat henkilöt voi tulla hakemaan ruokatarpeita, joiden päiväysmerkintä juuri on ohitettu, seurakunnan jakelupisteistä.

Vöyrin ruokajakelu

Vöyrin vapaaseurakunnan rukoushuoneen alakerrassa, Vöyrintie 32

Tiistaisin & torstaisin klo 9.30

Gun-Britt 050 350 7227

Annika 044 901 6693

Maksamaan ruokajakelu

Maksamaan seurakuntatalolla, Maxmovägen 274

Tiistaisin klo 9.30

Ann-Sofi 050 356 5025

Oravaisten ruokajakelu

Oravaisten seurakuntakeskuksessa, Kimontie 19

Torstaisin klo 9.30

Heidi 044 350 5960

 

 

Insamlingen Gemensamt Ansvar är evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som bjuder till att tillsammans göra för andra vad vi skulle önska att andra gör för oss. Genom att donera bidrar Du till att hjälpa de mest utsatta i Finland och världens katastrofområden. Insamlingen 2024 hjälper emnsamma, marginaliserade och krigsdrabbade unga i Finland och i världen. 60 % går till Kyrkans utlandshjälp, 20% till HelsingforsMissions arbete och 20% går till de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland. 

Du kan donera genom att ge ett bidrag till din egen församlings Gemensamt ansvar- insamling

Mobilepay: 61571    På nätet: gemensamtansvar.fi/vora    Som girering: Aktia FI82 4055 0010 414841, använd referensnummer 305815

Läs mer om Gemensamt ansvar på yhteisvastuu.fi/sve

 

Penninginsamlingstillståndet: Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi. 

Kyrktjänsts insamlingstillstånd på det finländska fastlandet RA/2020/639, gäller tills vidare.

 

Bearbetning av förluster och sorg   

Har du mist en nära anhörig eller en vän? Har en relation gått i kras eller har du råkat ut för någon annan förlust?

Du kan få hjälp med att bearbeta din förlust genom att delta i en kurs i sorgebearbetning.                                                                                                         Metoden sorgebearbetning har utarbetats av John W James och Russell Friedmann.                                                          Ursprungligen kommer metoden från USA och används också i bl.a. England, Sverige och Norge.            

Sorgbearbetning kan ske enskilt eller tillsammans med andra i en grupp.            

Om du vill veta mera om sorgebearbetning eller göra sorgbearbetning kan du kontakta           Gun-Britt Nyman, tfn 050 350 7227.      

 

Samtalsgrupp för sörjande som mist sin livspartner

Gruppen är gemensam för hela församlingens område och ny grupp börjar våren 2024. Ta kontakt med Heidi eller Annika.

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott