För de minsta

För de minsta (tillsammans med förälder eller annan vuxen)

  • Öppen dagklubb i Vörå församlingshem, fredagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson Catarina Lindgren 050-3492 840.
  • Små och Stora i Oravais församlingshem, onsdagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson Mona Wallin 044 350 5960
  • MiniMax i Maxmo församlingshem, onsdagar kl. 10.00-12.00. Kontaktperson  Ann-Sofi Bäck 050-3565 025.