Vörå kyrka

Lotlaxvägen 36 , 66600 Vörå

Vörå kyrka

Vörå kyrka är Finlands äldsta bevarade träkyrka. Nuvarande Vörå kyrka uppfördes 1626-1627 som en så kallad blockpelarkyrka. Dess konstruktion byggde på gammal österbottnisk byggnadstradition. Efter Stora ofreden ökade Vörås befolkning och kyrkan förstorades 1729 samt 1746. Under den senare delen av 1700-talet ökade befolkningen ytterligare och kyrkan blev för trång. Man blev tvungen att förstora kyrkan och utvidgningen år 1777 är den största förändring kyrkan genomgått.

Efter förstoringen rymmer kyrkan ca 1000 personer. Golvytan är 750 m² och volymen 5250 m³.

Hörselslinga
Info
Parkering
Svår att nå med rullstol
Handikapp

Evenemang

sö 1.8 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Högmässa

S Erikson, R Fant, E Nygård
sö 8.8 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

S Erikson, K Streng
sö 15.8 kl. 10.00 -11.30

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Högmässa

H Boije, M Klemets, E Nygård
sö 22.8 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

I Klemets, M Klemets
sö 29.8 kl. 10.00 -11.30

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Högmässa

H Boije, M Klemets
sö 5.9 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

S Erikson, K Streng