Vörå kyrka

Vörå kyrka

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Vörå kyrkas äldsta föremål är det stora krucifix som hänger ovanför koret. Det sägs härstamma från 1300-talets Tyskland, även om det finns en utbredd lokal legend om dess tillkomst; en man hade begått ett dråp och flydde undan lagen djupt in i Vöråskogen. I sitt gömställe ångrade han sig djupt och snidade krucifixet som botgärning inför Gud. Blodet på Jesus målade han med sitt eget blod. När lagen kom ifatt honom blev poliserna så berörda av krucifixet och hans ånger att de lät honom gå.

Altarskåpet i Vörå kyrka är mycket ovanligt i svenska Österbotten. Också det sägs vara från medeltidens Tyskland, om än något yngre än krucifixet. Det föreställer den gamla katolska legenden om Jesu mormor S:ta Anna och beskriver jungfru Marias tillkomst och födelse.

Den stora orgeln i Vörå kyrka byggdes av orgelfabriken Grönlund år 1966 och har 33 stämmor fördelat på tre manualer plus pedal.

Kororgeln ägs inte av Vörå församling utan är deponerad av orgelns ägare. Den är byggd av Tuomi och har 5 stämmor. I Vörå kyrka finns sedan ett par år tillbaka en närmare 100 år gammal flygel av märket Hellas. Många värdefulla textilier och silverkärl finns också i Vörå kyrka.

Kyrkan är Guds hus. Den plats där himmel och jord möts.

Vörå kyrka är Finlands äldsta bevarade träkyrka. Nuvarande Vörå kyrka uppfördes 1626-1627 som en så kallad blockpelarkyrka. Dess konstruktion byggde på gammal österbottnisk byggnadstradition. Efter Stora ofreden ökade Vörås befolkning och kyrkan förstorades 1729 samt 1746. Under den senare delen av 1700-talet ökade befolkningen ytterligare och kyrkan blev för trång. Man blev tvungen att förstora kyrkan och utvidgningen år 1777 är den största förändring kyrkan genomgått.

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan år 1959 då kyrkan återinvigdes efter en omfattande renovering då bland annat bänkarna förnyades. Idag rymmer kyrkan ca 1000 personer. Golvytan är 750 m² och volymen 5250 m³.

Parkeringsplatser finns öster och norr om kyrkan. Toalett finns inte i kyrkan, men i servicebyggnaden invid klockstapeln. Toaletterna är öppna dagtid.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 3.3 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

S Erikson / E Nygård
sö 3.3 kl. 12.00 -13.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Messu

S Erikson / E Nygård
sö 3.3 kl. 18.00 -19.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Konsert

Erik André Hvidsten
sö 10.3 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

S Erikson / M Klemets
on 13.3 kl. 19.00 -21.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Infotillfälle

Om Vörå kyrkas kommande renovering
sö 17.3 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Högmässa

S Erikson / M Klemets
sö 24.3 kl. 10.00 -11.00

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Gudstjänst

S Erikson / M Dahlbacka / M Klemets
må 25.3 kl. 19.00 -19.30

Lotlaxvägen 36, 66600 Vörå

Passionsandakt

S Erikson / M Klemets