Församlingen är Kristi kropp. Det betyder att var och en har en uppgift. Också inom Vörå församling finns många som hjälper till. Vad är din gåva? På denna sida hittar du olika sätt att vara med om att bygga upp församlingen.

För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. - Romarbrevet 12:4-5