Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet. Kom in och koppla av från vardagen i stillhet inför Gud.

Gudstjänst hålls i Vörå kyrka varje sön- och helgdag i regel klockan 10, dessa gudstjänster streamas på YouTube, sök på Vörå församling. De visas också på närTV, Wör-TV och ÅrvasTV.


Vanligtvis firas gudstjänster i Oravais kyrka i allmänhet klockan 12 ibland 10 samt en gång i månaden som kvällsgudstjänst kl 18.

I Maxmo kyrka firas som regel gudstjänst i kyrkan kl. 13 den tredje söndagen i månaden och lovsångskväll kl 18 i församlingshemmet den första söndagen i månaden. Vissa förskjutningar förekommer p.g.a särskilda helger.

Andaktstillfällen och gudstjänster ordnas regelbundet i de olika byarnas bönehus och byagårdar.

Detaljerad information finns under fliken evenemang

 

 

Gudstjänsttiderna kan variera. På gång-sidan har närmare uppgifter. Vid ingångarna till kyrkan finns psalmböcker och ett blad, där det står hur gudstjänsten går till.

Nattvarden

När du kommer upp till kanten av koret, kan du stanna till och buga eller niga lätt i vördnad för Gudsmötet. Till höger om dig, där du står då, finns ett litet bord med små bägare, så kallade särkalkar. Ta en sådan med dig till altarrundeln.

Då du går ner från altaret, sätter du ifrån dig den använda bägaren på ett bord till höger om dig. Du kan alltså tänka, att det är högertrafik som gäller.

Kontinuerlig nattvardsgång?


Om det sägs eller om det står i gudstjänstordningen att nattvarden är kontinuerlig betyder det att du kommer fram, tar bägaren från bordet, knäböjer på ledig plats vid altarrundeln, mottar brödet och vinet – och reser dig när du tycker du är färdig och lämnar plats för någon annan. Prästen uttalar de s.k. avlösningsorden efter att alla nattvardsdeltagarna har tagit emot nattvarden.

Om nattvarden inte är kontinuerlig utdelas brödet och vinet bordsvis. Då väntar du, efter att du mottagit brödet och vinet, tills prästen uttalat avlösningsorden. 

Nattvardsbrödet vi använder i vår församling är glutenfritt.
I Maxmo kyrka används alkoholfritt nattvardsvin. Också i Vörå och Oravais kyrkor kan du få alkoholfritt nattvardsvin, men meddela då gärna din önskan till prästen eller kyrkvaktmästaren före gudstjänsten.