Musik

Barnkören Notdragarna övar varje torsdag kl. 17:30 med start 14.9. Kören riktar sig till barn från förskolan uppåt. Vi har 3–4 uppträdanden per termin. Ledare: Martin Klemets tfn 050 469 3515. 

Wörship övar varannan onsdag kl. 19 i Vörå församlingshem. Start 13.9 kl. 18 (obs. klockslaget). Kören sjunger i första hand nyare repertoar. Wörship firar 10 år som kör nästa år, då är ni välkomna på jubilieumskonsert! Ledare: Martin Klemets (050 469 3515). 

Delilakören är församlingens damkör. Vi övar en tisdag i månaden. Kontakta Martin Klemets (050 469 3515) för mer information. 

Församlingens manskör Church Hill Boys, eller ”Kyrkbackspojkan” startade för 11 år sedan med 8 sångare från Oravais. Snabbt anslöt några Vöråbor till ledet. Kören har vuxit under de senaste åren markant; medan några slutat har nya kommit till. I dagsläget sjunger 20 herrar med i kören, med hemvist från Solf i söder till Jakobstad i norr. Kristoffer Streng har varit dirigent sedan starten. Kören har uppträtt flitigt under åren, i hela Österbotten, i Nyland, i Sverige och Norge samt medverkat i flera radio- och TV-gudstjänster. 2017 gjorde Church Hill Boys sin första skivinspelning, Jag håller Hans hand, som följdes av medverkan på Strengs julskiva Christmas, år 2019. Under pandemin år 2021 spelades en Live Concert i Schaumansalen in och den finns både som DVD och CD. Kristoffer kommer att fortsätta leda kören trots sin tjänstledighet, med assistans av Jimi Järvinen. Följande uppträdanden blir i Närpes kyrka den 16.9 och Terjärv kyrka, den 14.10. 

Vörå kyrkokör övar varje torsdag kl. 18:30 i Vörå församlingshem. Kören sjunger både traditionell och nyare repertoar, oftast i tre eller fyra stämmor. Nya sångare välkomnas varmt till den första övningen 14.9. Ledare: Martin Klemets (050 469 3515). 

Oravais kyrkokör och Maxmo kyrkokör fungerar på projektbasis under hösten. Kontakta Martin Klemets (050 469 3515) för information. 

Delilakören är en damkör som sjunger i en, två eller tre stämmor och övar i Vörå församlingshem en tisdag i månaden kl. 19. Blandad repertoar. Kontaktperson Martin Klemets tfn 050 469 3515.

Pensionärskören i Maxmo övar när det behövs. Uppträder på Vi över 60-samlingarna. Gamla goda sånger i strängbandsstil. Kontaktperson Bo-Erik Granlund 050 356 5023.