Musik

Barnkören Notdragarna övar  onsdagar kl. 18 på vinden i Vörå församlingshem. För barn 6-12 år.  Mer information fås av: Martin Klemets 050 469 3515.

Barnkören i Oravais, för barn i åk 1-3, övar i Centrumskolan i Oravais, på onsdagar kl. 13.15-14. Vi sjunger glada sånger om liv och tro och uppträder med jämna mellanrum i kyrkan på äldreboenden mm. Kontaktperson: Kristoffer Streng 050 517 0115.

Wörship är en blandad kör med fokus på lite modernare repertoar. Övning onsdagar kl 19 i Vörå församlingshem. Kontaktperson: Martin Klemets 050 469 3515.

Church Hill Boys är församlingens manskör. Kören övar oftast i Oravais Vid intresse kontakta Kristoffer Streng 050 517 0115.

Kyrkokörerna - medverkar framförallt i gudstjänsterna vid de stora helgerna 

  • Vörå kyrkokör övar torsdagar kl. 18.30-20 i Vörå församlingshem. Kontaktperson Martin Klemets 050 469 3515.
  • Oravais kyrkokör övar torsdagar kl. 19-20.30 i Oravais församlingscenter. Kontaktperson Kristoffer Streng 050 517 0115.
  • Maxmo kyrkokör övar torsdagar kl. 19-20.30 omväxlande i Maxmo församlingshem och Brudsunds bykyrka. Kontaktperson Erica Nygård 050 552 5387.

Delilakören är en damkör som sjunger i en, två eller tre stämmor och övar i Vörå församlingshem en tisdag i månaden kl. 19. Blandad repertoar. Kontaktperson Martin Klemets tfn 050 469 3515.

Pensionärskören i Maxmo övar när det behövs. Uppträder på Vi över 60-samlingarna. Gamla goda sånger i strängbandsstil. Kontaktperson Bo-Erik Granlund 050 356 5023.