Minior och Junior

Minior för 6-8-åringar (förskola + årsklasserna 1-2)

  • i Koskeby skola.  Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 
  • i Karvsor skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren

Junior för årsklasserna 3-6

  • i Koskeby skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 
  • i Rökiö skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 
  • i Karvsor skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 
  • i Rejpelt skola. Ledare och kontaktperson Catarina Lindgren 
  • i Oravaisområdet. Kontaktperson Peter Åbacka 
  • i Maxmo församlingshem varannan fredag kl. 13.15-14.30. Kontaktperson Catarina Lindgren

Öppet hus på Amigo för barn årsklasserna 4-6

  • i Kimo varannan måndag kl 13-15. Ledare och kontakt Peter Åbacka  050-3505 971.
  • i Komossa varannan tisdag kl 13-15. Ledare och kontakt Peter Åbacka  050-3505 971.