Maxmo kyrka

Maxmovägen 277 , 66640 Maxmo

Maxmo kyrka
 

Maxmo kyrka är en korskyrka av trä. Kyrkan stod färdig år 1824. Den har renoverats 1897, 1904, 1933 och 1961-62

Klockstapeln byggdes vid den föregående kyrkan 1783. Den höjdes och flyttades till den nuvarande kyrkan 1824. Klockorna är från åren 1749 och 1783.

 

Hörselslinga
Info
Parkering
Toalett
Handikapp