Begravning

När någon avlidit skall någon av de närmast anhöriga kontakta pastorskansliet per telefon tel.nr 050 524 1970.

Kansliet ger hjälp och närmare information bl.a. om följande (se ytterligare information nedan):

Gravplats
Själaringning
Bårhus
Präst och kantor
Jordfästningsakt
Gravläggning
Servering och minnesstund
Tacksägelse och bön i gudstjänsten

Gravplats

Församlingen är skyldig att för samma pris sälja gravplats till avliden kommuninvånare oberoende av församlingstillhörighet.
En grav är i familjens eller släktens ägo i 50 år räknat från inköpsdagen, varefter den kan inlösas på nytt.
Gravrätt innehas i första hand av den avlidnes efterlevande änka eller änkling, därefter av de närmaste arvingarna.
En gravplats kan användas på nytt efter 20 år.
Församlingen sköter gravgrävningen mot fastställd avgift.
För mera information; Vörå gravgård – Sven Paulin 0500-69338, Oravais gravgård – Åsa Björklund 050-410 1727 eller Camilla Mitts 044 901 6694, Maxmo gravgård – Camilla Mitts 044 901 6694.
Anhöriga kan ingå gravskötselavtal med församlingen. Kontakta ekonomikontoret, Åsa Björklund 050-4101727 eller Camilla Mitts 044 901 6694.

Själaringning

För en församlingsmedlem skall själaringning ske. Själaringningen är en hedersbevisning för den avlidne och en uppmaning till församlingens bön för dem som drabbats av sorg.
Själaringningen skedde av gammalt på morgonen dagen efter dödsfallet. Numera sker den ofta i samband med att kistan förs till församlingens bårhus. Tradition och praxis avviker något i de olika församlingsdelarna.

Bårhus

Moderna bårhus finns vid Vörå kyrka och vid Oravais gravkapell. Bårhuset i Maxmo är även i gott skick.

Präst och kantor

Kansliet kan ge upplysningar om vilka präster och vilka kantorer som är tillgängliga för den begravningsdag som de anhöriga önskar.
Kontakta prästen och kantorn så fort som möjligt.

Jordfästningsakten

Jordfästningen är en kyrklig förrättning som utförs enligt de direktiv som finns i handboken för förrättningar. Jordfästning av en församlingsmedlem skall förrättas av en präst inom kyrkan.
Anhöriga kan gärna ge förslag och framställa önskemål angående jordfästningens psalmer och musik, samt angående annan utformning av jordfästningen.
Kistan bärs in i kyrkan (Vörå, Maxmo) eller begravningskapellet (Oravais) enligt de direktiv som anlitad begravningsentreprenör och kyrkvaktmästare på platsen ger.
Anhöriga sitter i allmänhet på de första bänkarna i Vörå och Maxmo kyrkor och på orgelsidan i kapellet i Oravais. Traditionen med kara- och kvinnosida behöver man inte längre iaktta.
För blommor och kransar finns särskilda hyllor och ställningar, där dessa gärna kan förvaras fram till att blomsternedläggningen skall ske.
Nedläggningen av blommor vid kistan sker antingen i början av förrättningen eller på gammalt sätt i slutet. Blommorna kan också nedläggas i samband med gravsättningen ute på gravgården, t.ex. en solig sommardag.
Jordfästningen sker enligt följande:
Alternativ 1: Psalm – Ev. inledande minnesord av prästen – Blomsternedläggning – Ev. sång eller/och psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bärs ut.
Alternativ 2: Psalm – Jordfästningsakten, där solosång eller annan musik kan ingå – Psalm eller sång – Blomsternedläggning – Psalm eller sång, varefter blommorna tas undan – Musik, under vilken kistan bär ut.
Ifall den avlidne skall kremeras blir ofta kistan kvar i kyrkan eller kapellet, medan blommorna förs till den tilltänkta gravplatsen.
När kistan förs till graven rings det i kyrkklockorna. Ringningen skall avslutas när kistan sänkts i graven.
Gammal god sed för utomstående är att visa respekt för gravföljet eller gravkortegen genom att stanna upp när följet passerar, också med bilen om trafiken tillåter.

Gravläggning

Kistan förs och bärs till gravplatsen enligt de anvisningar som gravgårdspersonalen ger. Kistan förs och bärs med fotändan före.
Vid graven sänks kistan ned i graven, varefter gravlocket läggs på. Gravlocket kan om man vill täckas med granris (anskaffas av anhöriga). Blombuketterna läggs på. Därefter sjungs i allmänhet en psalm. Församlingen tillhandahåller inplastade sångblad med psalmerna Uti din nåd Psb 378 och Härlig är jorden Psb 31. Gravläggningen kan avslutas med bön av prästen, samt med en inbjudan till serveringen och minnesstunden, gärna framförd av någon anhörig.
Gammal god sed är att männen tar av sig huvudbonaden då kistan sänks i graven.

Servering och minnesstund

Serveringen planeras i samarbete med församlingens värdinnor, i Vörå och Maxmo Eija Wester tel.  050-3088564, i Oravais Susann Ingman tel. 050-3303134.
Minnesstunden kan gott planeras av anhöriga, gärna dock i samarbete med präst och kantor.
Framme i salen kan gärna ett fotografi av den avlidna ställas fram. Kom ihåg att ta vara på fotografiet (och kondoleanserna) efter minnesstunden.
En traditionell minnesstund innehåller psalmsång (3 psalmer), uppläsning av kondoleanserna (inbetalningar och blommor till hemmen), ordet fritt samt bön och andakt av prästen. Sång- och musikinslag kan ingå.
I något skede av minnesstunden kan gärna någon anhörig tacka dem som mött upp att följa den avlidna till graven.

Tacksägelse och bön i söndagens gudstjänst

I söndagens gudstjänst efter begravningen tackar vi för den avlidna och ber för de anhöriga. Tacksägelsen och bönen sker i allmänhet i den kyrka där jordfästningen skett. Praxis är något olika i de olika kyrkorna. Särskilda önskemål av anhöriga kan beaktas.

Ljusblob med ljus i Oravais kapell.

Förslag på minnesverser till blombuketter

Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.

- Psaltaren 23:1-2

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
- Johannes evangelium 3:16

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör.”
- Johannes evangelium 11:25

Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud.
- Jobs bok 19:25-26

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
- Rom 8:38-39

Några vanliga begravningspsalmer

306 Tack, min Gud, för vad som varit

319 Närmare Gud, till dig

391 Blott en dag

574 Till det härliga land ovan skyn

576 O, hur saligt att få vandra

579 När får jag se dig

584 Jag har ett hem

Länk till Psalmboken på nätet.