Unga

Ungdomsöppet i källaren i Maxmo församlingshem, fredagar kl 19.00 – 23.00. För högstadieungdomar och äldre ungdomar. Kontaktperson Yvonne Granlund eller Frank Nylund 

Amigo Kids i Oravais torsdagar kl 18.00 – 20.00. För ungdomar i årsklasserna 5-6. Kontaktperson Catarina Lindgren.

Öppet hus i Amigo i Oravais fredagar kl 19.00 – 23.00. För högstadieungdomar och äldre ungdomar. Kontaktperson Frank Nylund 

Ungdomssamlingar, se annonsering.

Läger för ungdomar sommartid. Kontaktperson Catarina Lindgren .

Skriftskolor
- i Vörå. Kontaktperson Samuel Erikson 
- i Oravais. Kontaktperson Ingemar Klemets 
- i Maxmo. Kontaktperson Ann-Sofi Bäck