Det heliga dopet

Dopet är en helig handling och en urgammal kristen tradition. Jesus själv uppmanade sina lärjungar att döpa och lära.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18–20)

Dopet är en fest både på jorden och i himlen. En fest för familjen som får ta emot livets gåva, och en fest för Gud som tar emot barnet i himlen. Genom dopet blir barnet en fullvärdig medlem av kyrkan och församlingen och får det eviga livets gåva.

Man kan också bli döpt som vuxen.

 

Boka dop

Dopet bör ske inom tre månader från att barnet fötts.

Ta kontakt med församlingen för att boka dop. I församlingens utrymmen sker dop på söndag eftermiddagar, ofta någon av kyrkorna eller något av församlingshemmen. Riktigt festligt blir det om barnet döps i samband med kyrkans gudstjänst på söndagen. En av församlingens präster förrättar dopet, också präst bokas via församlingens kansli.

Vi försöker uppfylla familjernas önskemål om tid och plats. Sker dopet hemma är tiderna mer flexibla. Boka dopet i god tid, senast två veckor på förhand.

Själva dopet är gratis, men för dopfester i församlingshemmen bär vi upp en hyra.

 

Dopsamtal

När dopet är bokat tar dopprästen kontakt med familjen. Inför dopet hålls ett dopsamtal, antingen i ert hem eller i församlingens utrymmen. Vid samtalet får ni diskutera dopets betydelse, men också annat om livet, och givetvis själva dopceremonin.

Inför dopsamtalet bör man bestämma barnets namn och faddrar. Faddrarnas personsignum antecknas på dopblanketten.

Fundera också innan dopsamtalet på om ni har önskemål och tankar inför dopceremonin. Det finns en ordning för dop, och man behöver inte göra det invecklat. Men om ni har tankar inför hur dopet kan gestaltas, diskutera med prästen. Det gäller framför allt vilka psalmer ska sjungas, om någon av gästerna ska engageras med sång, dikt, bibelläsning eller bön.

Barnet döps i en vit dopklänning, som kallas dopkolt. Om ni inte har en egen går det bra att låna från församlingen.

Vid dopsamtalet finns chans att ställa livets stora och svåra frågor.

 

På dopdagen

Vid dopet står föräldrarna och faddrarna runt dopfunten. Själva ceremonin tar ungefär 30 minuter. Barnen kan ibland ha svårt att orka, det gör inget om det är lite livat, det hör till.

I samband med ceremonin tänds dopljuset, som sedan kan tändas varje år på dopdagen, som en påminnelse om dopet. Församlingen ger också en bok som kan hjälpa med den kristna fostran, och ett par stickade sockor till dopbarnet.

 

Efter dopet

Söndagen efter dopet hänger vi upp en dopduva i kyrkans dopträd. Prästen informerar om var och när detta sker. Föräldrar eller mor- eller farföräldrar får gärna hänga upp duvan i kyrkan.

Efter det börjar livet som döpt.

 

 

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet. (PsB 390:1)

Dopfunt