Om dopet

Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det naturligtvis också möjligt.

Dopet är en glädjens fest, där vi tackar Gud som gett oss livet. Då ett litet barn blir döpt gläds vi tillsammans över en nyt människa som vi får lära känna. Dopet är också utgångspunkten för tron och grunden för de andra kyrkliga förrättningarna. Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan.

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.

 

Boka ett dop?

Kontakta kansliet  och kom överens om var dopet sker. Samtidigt bokar man också präst, som kommer på dopsamtal för att gå igenom  det som behövs. I dopet blir man ett Guds barn och medlem i församlingen.