Äktenskap

Äktenskapet är en Guds gåva, instiftat redan i skapelsen för att vara oss till hjälp.

Jesus säger: Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. (Matt 19:4-6)

Vid en vigsel lovar brudparet varandra trohet och kärlek till varandra intill döden. De lovar det inför varandra, men också inför de församlade (släkt och vänner, eller bara två vittnen) och inför Gud. Äktenskapet är en juridisk handling som förbinder er till varandra.

Den som vill gifta sig kyrkligt ska vara skriftskolgången medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Boka vigsel

Kontakta församlingens kansli om ni vill gifta er. Vigslar i församlingens kyrkor sker under lördagseftermiddagar. Vill man gifta sig i samband med ett dop eller hemma går det också bra. Det finns inga krav på hur högtidlig en vigsel måste vara. Det behövs dock alltid två vittnen.

 

Inför vigseln

För att kunna gifta sig måste man ansöka om hindersprövning. Gör detta i god tid, men tidigast fyra månader före vigseldagen.

När vigseln närmar sig tar vigselprästen kontakt med brudparet för ett vigselsamtal. Där får ni diskutera igenom vigseln, både dess betydelse och själva ceremonin. Om så önskas kan man också ha en vigselövning i kyrkan, där man går igenom vigseln steg för steg. Själva vigseln tar ungefär 30 minuter.

Söndagen före vigseln är det vanligt med lysning i kyrkan, då ber församlingen en bön för ert stundande äktenskap. Söndagen efter vigseln ber församlingen ännu en gång om välsignelse över äktenskapet.

Håll kontakt med kantorn för att diskutera psalmer och musik.

Bröllop