Vörå församling har avtalsmissionärer, det vill säga, missionärer som vi stöder med ekonomiska bidrag, kollekter och förböner. Kom ihåg dem i dina förböner!

Chamilla och Kristian Sjöbacka arbetar i Kenyas lutherska kyrka inom stadsmission, församlingsarbete, söndagsskola och undervisning. De bor i Kisumu och är utsända av Svenska Lutherska evangeli-föreningen i Finland.

I Kenya jobbar Evans och Heidi Orori inom den lutherska kyrkan. Evans har fått sina uppgifter inom studentarbetet och besöker tre universitet där han håller andakter, gudstjänster och är tillgänglig för samtal. Heidi arbetar bland barn och ungdomar. Flickorna Nellie och Esther går i internationell skola och familjen är bosatt i Kisumu stad och är utsända av Svenska Lutherska evangeliföreningen i Finland.

SAT-7 är en kristen mediaorganisation som nder program på arabiska, turkiska och farsi på fyra olika kanaler. Sat-7 har studior på Cypern, i Libanon, Turkiet och Stor-britannien. Man kan se programmen via satellittelevision, sociala medier och strömningstjänster. SAT-7 når varje år 25 miljoner människor i 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. En del av tittarna finns i Europa eller annanstans i världen. Finska Missionssällskapet stöder SAT-7:s barn- och ungdomsprogram.