Konfirmation

 

I Vörå församling ordnas tre skriftskolgrupper, en i Vörå, en i Oravais och en i Maxmo.

Konfirmanderna får oberoende av var de bor välja den grupp de själva föredrar.

Skrifskolorna börjar på hösten. Konfirmandundervisningen startar med en uppstarthelg. Under vintern samlas grupperna några gånger under helgerna och merparten av undervisningen ges under en läger period på ca 5 dagar under juni månad. Konfirmation sker efter skriftskollägret följande eller därpå följande söndag.
 

Erfarenhetsmässigt brukar Vörågruppen vara omkring 25 medan Oravais och Maxmogrupperna brukar vara mindre och därför oftast ha gemensam starthelg och gemensamt läger

 

För att bättre kunna beräkna gruppernas storlek önskar vi att samtliga konfirmander år 2023-2024 anmäler sig till skriftskolan i Vörå församling senast 25.8.

Anmälan görs via denna länk.