Konfirmation

Det är en gammal kristen tradition att församlingens ungdomar blir konfirmerade. Också i Finland är traditionen fortsättningsvis stark, och vi i Vörå församling är glada över alla som vill bli konfirmerade. Konfirmationen är de ungas chans att bekräfta den tro de en gång döptes till. Detta under en högtidsstund i kyrkan.

Som konfirmerad får du

  • Gå självständigt till nattvarden
  • Vara förtroendevald inom kyrkan
  • Bli fadder
  • Delta i hjälpledarutbildning

För att gifta sig i kyrkan måste man inte vara konfirmerad, men nog ha gått i skriftskola.

 

Skriftskola

Konfirmationen föregås av skriftskola, då de unga får lära sig om den kristna tron. Ta vara på det unika tillfället att brottas med livets stora frågor i en miljö utanför skolan. För många är skriftskolan en verkligt värdefull tid.

Vörå församling har tre skriftskolgrupper, knutna till församlingens tre kyrkor. Skriftskolan inleds under hösten och avslutas med konfirmationen under försommaren.

 

Välsignelse vid konfirmation