Konfirmation

 

I Vörå församling ordnas tre skriftskolgrupper, en i Vörå, en i Oravais och en i Maxmo.

Konfirmanderna får oberoende av var de bor välja den grupp de själva föredrar.

Skrifskolorna börjar på hösten. Konfirmandundervisningen startar med en uppstarthelg. Under vintern samlas grupperna några gånger under helgerna och merparten av undervisningen ges under en läger period på ca 5 dagar under juni månad. Konfirmation sker efter skriftskollägret följande eller därpå följande söndag.
 

Erfarenhetsmässigt brukar Vörågruppen vara omkring 25 medan Oravais och Maxmogrupperna brukar vara mindre och därför oftast ha gemensam starthelg och gemensamt läger