Bibelsits

Sidan för dej som vill studera bibeln i sällskap av andra.

Läs mera vi länken slef.fi

Välsignelse och nattvard